Vegetasjon på Svalbard

Planteliv på Svalbard eksisterer under marginale forhold, og de nordligste typene av arktisk tundra finnes her. Et generelt trekk ved vegetasjonen er at plantene har en lav høyde, og ofte en krypende vekstform. Til tross for utfordrende vilkår, består vegetasjonen av planter med stor variasjon i form og funksjon. Her vokser urteplanter, gress, starr, siv, krypende dvergbusker, noen karsporeplanter (som sneller), samt moser og lav.

Maite Cerezo / Norsk Polarinstitutt

Sist oppdatert: 16 februar 2018

Planteliv på Svalbard eksisterer under marginale forhold, og de nordligste typene av arktisk tundra finnes her. Et generelt trekk ved vegetasjonen er at plantene har en lav høyde, og ofte en krypende vekstform. Til tross for utfordrende vilkår, består vegetasjonen av planter med stor variasjon i form og funksjon. Her vokser urteplanter, gress, starr, siv, krypende dvergbusker, noen karsporeplanter (som sneller), samt moser og lav.

Relaterte sider
Publikasjoner
Eksterne lenker
Relevante innlegg