Norsk Polarinstitutt » Stasjoner og fartøy

Stasjoner og fartøy

Instituttet er eier av forskningsfartøyet «Kronpris Haakon» og driver Sverdrupstasjonen og Zeppelinobservatoriet for atmosfærisk forskning og overvåkning i Ny-Ålesund på Svalbard, samt forskningstasjonen Troll og feltstasjonen Tor i Antarktis. I tillegg har vi feltstasjonen Norvegia på Bouvetøya.

© Norsk Polarinstitutt