Framsenteret i Tromsø. Foto: Andrea Taurisano / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Hjalmar Johansens gt. 14
Vis på kart.

Telefon: 77 75 05 00
Telefaks: 77 75 05 01
E-post: post@npolar.no

Longyearbyen

Norsk Polarinstitutt
Forskningsparken
Postboks 505
9171 Longyearbyen

Telefon: 79 02 26 00

Ny-Ålesund (Sverdrupstasjonen og Zeppelinobservatoriet)

Norsk Polarinstitutt
Sverdrupstasjonen
9173 Ny-Ålesund

Telefon: 79 02 74 00
Telefaks: 79 02 70 02

Forespørsel om bruk at Zeppelinobservatoriet til overvåkning/kampanje rettes til:

Antarktis (Troll-stasjonen)

stasjonsleder@troll.no

ICE-Senter for is, klima og økosystemer

ICE – senter for is, klima og økosystemer
Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Senterleder er Harald Steen

Mer om Senter for is, klima og økosystemer